Passief Bouwen met cellenbeton

Passief bouwen is een concept waarbij een zeer laag energiegebruik gerealiseerd wordt door het nemen van zeer goede isolatiemaatregelen, kierdichting,efficiënte ventilatie, gebruik van passieve zonne-energie et cetera. Ook een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw heeft een zeer laag energiegebruik. Omdat er geen isolatiematerialen aan de wanden dienen toegevoegd te worden kunnen de meerkosten voor de ruwbouw van een passiefwoning met cellenbeton beperkt blijven.